05/12/2020

Primăria Rădăuți anunță cetățenii că se redeschid piețele

Scris de Unknown


În temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 1083/04 decembrie 2020 privind modificarea Anexei nr. 3 din HGR 967/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, Primăria municipiului Rădăuți aduce la cunoștința cetățenilor următoarele:

1. Cu data de 05 decembrie 2020, ora 00:00 , activitatea Pieței Agroalimentare Rădăuți, inclusiv a piețelor volante, se desfășoară în condițiile stabilite prin Ordinul comun al ministrului Agriculturii/ MLPDA/ ministrului Sănătății/ministrului Muncii și Protecției Sociale nr. 335/4225/2078/1730 din 04 decembrie 2020, care a fost adus la cunoștința administratorului pieței agroalimentare Rădăuți, care-și va relua activitatea în condițiile aprobate prin ordinul de mai sus.

2. Permiterea circulației membrilor birourilor electorale, a personalului tehnic-auxiliar al acestora, a candidaților, a persoanelor acreditate și a oricăror altor persoane implicate în organizarea alegerilor, precum și a persoanelor care le asigură transportul înspre și dinspre sediile secțiilor de votare, birourile electorale de circumscripție și/sau ale oficiilor electorale, fără restricții, în toate localitățile, în perioada 06.12.2020 ora 23:00 – 07.12.2020 ora 05:00.

Aceste persoane sunt obligate să prezinte , la cererea personalului autorităților abilitate o declarație pe propria răspundere( in care să rezulte numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/instituției, motivul deplasării, data și semnătura) sau un alt document justificativ privind implicarea în organizarea ori observarea alegerilor.

3. Circulația persoanelor este permisă în perioada 06.12.2020 ora 05:00 – 07.12.2020 ora 01:00( cu excepția persoanelor izolate și/sau carantinate la domiciliu sau locația declarată), fără restricții și fără prezentarea documentelor doveditoare ale motivului deplasării.

Unknown