02/04/2021

MONUMENTUL TROPAEUM TRAIANI

Scris de Georgeta Olaru Leonte


Periplu prin Dobrogea se continuă cu Adamclisi, o localitate plină de vestigii istorice antice, atât de puțin popularizate. Am fost profund impresionată de obiectivele turistice de aici, deși mă așteptam ca zonele de primire și incintele de proximitate să fie mai îngrijite. Un peisagist ar avea mult de lucru în acest areal, arondat marilor monumente antice. Din spusele ghidului am aflat că Adamclisi, localitate aflată la 65 km de mare, este locul cu cele mai multe vestigii arheologice din epoca romană. Numele este de origine turcă (zona a fost sub stăpânire turcească multe secole) și se traduce ”biserica omului”. Când au ajuns aici, turcii au crezut că ruinele monumentului, au fost cândva o biserică, motiv pentru care l-au denumit Adamclisi.

La Adamclisi romanii au ridicat un monument triumfal în cinstea împăratului Traian între anii 106-109, numit Tropaeum Traiani, pentru comemorarea victoriei asupra dacilor. Complexul arheologic din Adamclisi cuprinde Cetatea, Bazilica, Necropola, ansamblul de apeducte, Monumentul triumfal, Altarul roman, Tumulul, Termele, Episcopia, cele două basilici, locuințele extramurane. De departe, Tropaeum Traiani este cel mai important monument roman considerat simbol al Romei antice, care dorea să impresioneze populația locală. Refăcut complet, sobru și elegant, monumentul păstrează o parte din pietrele originale, uzate și roase de mii de ani. Varianta reconstruită de către arheologi și se poate vedea astăzi, este alcătuită dintr-un soclu cilindric care are la bază mai multe trepte circulare, iar la partea superioară un acoperiș tronconic. La mijloc se ridică o structură hexagonală, ca bază pentru trofeul bifacial, înalt de 11 m, înfățișând o armură cu patru scuturi cilindrice. La baza lui se găsesc statuile a trei captivi, un bărbat și două femei. Înălțimea întregii structuri este de 40 de metri, la fel ca diametrul acesteia. De jur împrejur se află metope și frize, adevărate povești despre evenimentul petrecut acum 2.000 de ani, privit prin ochii cuceritorului. Autorul proiectului este considerat Apolodor din Damasc, un colaborator apropiat al lui Traian, arhitect care a participat la războaiele dacice.

Pe monument există și o inscripție, cu o înălțime de 3,24 m, pe care a fost sculptat un text pe 11 rânduri, de unde aflăm, printre alte detalii, că monumentul triumfal a fost inaugurat în anul 109.

Monumentul Tropaeum Traiani a fost reconstituit în anul 1977, cu prilejul împlinirii unui secol de la declararea Independenței de Stat a României. După Războiul de Independență din 1877 și revenirea Dobrogei la țară, mai exact în 1882, au început săpăturile arheologice la Adamclisi. Cercetările au fost conduse de arheologul Grigore Tocilescu, profesor la Universitatea București, șeful catedrei de arheologie, directorul Muzeului Național de Antichități.

Este absolut imperios de văzut și muzeul din Adamclisi, aflat într-o clădire modernă, care adăpostește piesele originale de la monumentul triumfal. Cele mai importante sunt metopele (plăci cu basoreliefuri) și frizele (benzi decorative orizontale cu reliefuri) originale precum și diferite părți ale construcției antice, păstrate la adăpost de persecuțiile vremii. Atrag atenția părți din inscripțiile de la altarul militar și piese descoperite în cetatea tropeenilor, urne funerare, opaițe, ceramică diversă, vase aparținând culturii Hamangia, amfore grecești, romane și bizantine, fragmente decorate din piatră, tronsoane din apeducte, podoabe, documente epigrafice (înscrisuri pe piatră) și soclul statuii împăratului Traian, cu inscripția scrisă în anul 116, care îi numește pe locuitorii așezării ”Traianenses Tropaenses”.

Suntem curioși să aflăm mai multe despre acest sit, așa că explorăm în apropiere alte vestigii. Ansamblul mai cuprinde un altar funerar, pe ai cărui pereți sunt înscrise numele celor aproximativ 3.800 de soldați romani căzuți în luptele de la Adamclisi. În spatele monumentului se ridică un mausoleu, în care se pare că a fost înmormântat comandantul (praefectus castrorum), cel care a condus victoria războiului din anul 106. Puțin mai departe descoperim cetatea construită de romani pe o așezare geto-dacică, basilica, locuințele, conductele de aducțiune, rămășițe din terme și alte ruine care povestesc despre viața cotidiană din antichitatea romană.

Povestea istorică este relativ simplă, pentru că la începutul mileniului, dacii au devenit incomozi la sud de Dunăre, în 101, Decebal organizând un atac împotriva romanilor, învingându-i pe teritoriu dobrogean. Pierderile și ofensa fiind prea mari, Traian a pornit război împotriva dacilor, învingându-i de data asta în 106. Al doilea război a însemnat dispariția Daciei, care a fost transformată în provincie romană. În cinstea victoriei s-a ridicat Columna lui Traian, la Roma, o cronică în imagini a războaielor daco-romane. Ghidul ne-a spus că Traian a capturat 165.000 kg de aur și 331.000 kg argint din Dacia. Deși vorbim de o înfrângere, ea face parte din istoria noastră și o acceptăm cu gândul că momentul a constituit un nou drum pentru noi. Referitor la acest fapt, Grigore Tocilescu a spus despre monumentul Tropaeum Traiani că reprezintă ”actul de naștere dăltuit în piatră al poporului român.

Georgeta Olaru Leonte