01/10/2021

Traian Andronachi blochează proiectul de reorganizare al Primăriei

Scris de Saptamanalul de Radauti


Mare parte din proiectul de reorganizare a Primăriei Rădăuți a fost blocat de instanța de contencios administrativ, în urma solicitării avocatului Traian Andronachi.

Prin soluția publicată joi, 30 septembrie, instanța „dispune suspendarea HCL nr. 144/15.07.2021 numai în ceea ce privește măsurile ce au produs consecinţe faţă de reclamanți (excepție reclamantul Tatar Nistor) până la soluţionarea definitivă a cauzei. Anulează HCL nr. 144/15.07.2021 numai în ceea ce privește măsurile ce au produs consecinţe faţă de reclamanți (excepție reclamantul Tatar Nistor).

Respinge cererea având ca obiect suspendare şi anulare HCL nr. 144/15.07.2021 în ceea ce priveşte celelalte măsuri. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare pentru capătul de cerere privind suspendarea şi în termen de 15 zile de la comunicare pentru capătul de cerere privind anularea. Recursul se depune la Tribunalul Suceava. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grija grefei instanţei. Document: Hotărâre 608/2021 30.09.2021”.

Modificarea organigramei Primăriei Rădăuți prin care 34 de oameni și-au pierdut locurile de muncă s-a făcut fără respectarea legislației

Modificarea organigramei Primăriei Rădăuți prin care 34 de oameni și-au pierdut locurile de muncă s-a făcut fără respectarea legislației în vigoare arată și Direcția Patrimoniu Cultural din cadrul Ministerului Culturii, care a răspuns astfel unei adrese a Prefecturii Suceava. Reprezentanții Guvernului în teritoriu au cerut lămuriri asupra modificării organigramei după ce o parte din cei concediați, cu sprijinul avocatului Traian Andronachi, au făcut o sesizare la Prefectura Suceava. Între timp, cei 34 de angajați ai Primăriei Rădăuți au făcut o acțiune și în instanță, la Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Suceava. Până la judecarea pe fond, oamenii au cerut suspendarea și anularea actului administrativ prin care s-a decis încheierea contractelor de muncă, respectiv Hotărârea de Consiliu Local 144/2021. Cei 34 de oameni sunt reprezentați în instanță tot de avocatul Traian Andronachi, care consideră că este un caz flagrant de încălcare a dreptului la muncă.

Răspunsul oferit de reprezentanții Ministerului Culturii este fără echivoc și arată că cei 34 de oameni au fost dați afară fără a se respecta legislația. Spicuiesc nu doar că nu au fost consultate public corect sindicatele sau persoanele vizate, ci, mai grav, că nu se respectă legislația minimală în materie, și anume că nu există avizele instituțiilor îndrituite, sau, conform legislației în materia restructurărilor în domeniul culturii, că HCL-urile se adoptă cu votul a două treimi”, a arătat Traian Andronachi.

Avocatul care îi reprezintă pe angajații Primăriei Rădăuți spune că există și un precedent similar. Mai exact, Tribunalul Timiș a admis o acțiune similară, la mijlocul lunii august a acestui an.

În fond, instituția primarului afirmă că prin această organigramă va economisi un milion de euro, însă tot din această organigramă reiese că se desființează 34 de posturi plătite la limita de jos a plafonului și se înființează 33 de posturi de conducere”, a mai arătat avocatul Traian Andronachi.

Saptamanalul de Radauti