19/04/2024

EGGER investește în sănătatea și pregătirea angajaților săi

Scris de Unknown


Responsabilitatea EGGER privește nu doar propriile produse și procese de producție, ci și persoanele implicate. În mod cert angajații sunt cel mai relevant grup și cea mai importantă resursă pentru companie. EGGER este un angajator responsabil și își asumă sarcina de a proteja sănătatea angajaților, de a asigura securitatea la locul de muncă și de la oferi angajaților oportunități de promovare internă, de pregătire profesională și un pachet generos de beneficii.

Sănătatea și securitatea angajaților la locul de muncă

Angajații sunt cea mai valoroasă resursă pentru EGGER – bunăstarea și sănătatea acestora sunt respectate. Compania EGGER se concentrează pe prevenirea accidentelor de muncă (securitatea muncii), contribuie la menținerea sănătății angajaților (promovarea sănătății) și la prevenirea bolilor profesionale (protecția sănătății).

Fabrica EGGER din Rădăuți are acces la cele mai recente tehnologii (protecție împotriva incendiilor, tehnologie de siguranță, tehnologie de mediu), care sunt îmbunătățite continuu. Acest lucru este verificat cu ajutorul auditurilor externe și interne. Toți angajații trebuie să cunoască și să respecte regulile de siguranță și regulile aplicabile lor.

Siguranța în muncă începe cu fiecare angajat în parte, iar exemplul propriu joacă un rol central. Există reguli de bază obligatorii care privesc nu numai angajații din fabrică, ci pe toată lumea care intră în fabrică. În acest fel, este menținut un risc scăzut pentru toate persoanele.

În 2021 a fost demarat IBS – un program de lungă durată îmbunătățire a culturii organizaționale de securitate și sănătate în muncă și de reducere a numărului accidentelor de muncă prin conștientizarea potențialelor pericole de la locul de muncă. Programul vizează formarea unui comportament responsabil pentru toți angajații – de la administrator, manager și până la muncitorii necalificați, inclusiv personalul extern.

Pentru al treilea an EGGER organizează în luna aprilie Safety Week – săptămâna siguranței și securității în muncă, în cadrul căreia sunt organizate activități menite să atragă atenția asupra importanței siguranței în muncă: de la cursuri de prim ajutor, cursuri de lucru la înălțime, exerciții de stingere a incendiilor, demonstrații cu ochelarii de VR (virtual reality) la prezentarea de echipamente de siguranță sau demonstrații despre cum se circulă în siguranță pe bicicletă.

EGGER se angajează activ să-și protejeze angajații și sănătatea acestora

Compania EGGER efectuează controale medicale periodice, iar eventualele afecțiuni constatate în cadrul acestora sunt monitorizate de către medicii specialiști.

În plus, compania oferă asigurare medicală de sănătate gratuită angajaților, iar membrii de familie ai acestora beneficiază de tarife preferențiale, în cazul în care optează pentru asigurare.

Managementul sănătății oferă un pachet de beneficii foarte diversificat adaptat cerințelor angajaților EGGER și include: programe de sănătate, programe și activități sportive, competiții interne pentru angajați, programe culturale și de socializare. Beneficiile se acordă gratuit tuturor angajaților indiferent de tipul de contract sau norma de lucru.

 • Programele de sănătate: asigurare medicală de sănătate gratuită pentru angajați și la tarife preferențiale membrilor familiei; kinetoterapie și gimnastică terapeutică; ziua iaurtului și a fructelor, ceai; workshop-uri de managementul sănătății; servicii psihologice; decontarea ochelarilor de vedere.
 • Programe și activități sportive: acces gratuit la kangoo jumps; fitness; fotbal; tenis de câmp; padbol; bazine de înot.
 • Programe de dezvoltare: cursuri gratuite pentru angajați, limba germană, limba engleză, programe de dezvoltare personală, cursuri de calificare.
 • Competiții interne: Zilele sportului, Concurs de pescuit, Campionatul intern de fotbal.
 • Programe culturale și de socializare: bilete pentru evenimente culturale.
 • Biblioteca Bookster este un serviciu de împrumut de cărți la birou. În anul 2023, 178 dintre angajați aveau abonament și au fost împrumutate peste 2.700 de materiale.
 • Alte programe: EGGER Aleargă; decontarea taxelor de participare la diferite concursuri de alergare, excursii montane, bilete individuale de acces la pescuit.
 • Alte beneficii: reduceri la produsele EGGER; transport gratuit plătit de companie; tichete de masă; bonus de recomandare; bonusuri de Crăciun/ Paște/ Vacanță; sprijin financiar în cazul unor evenimente personale (căsătorie, naștere, deces, ajutoare sociale etc.); creșterea numărului de zile de concediu pentru salariați în funcție de vechimea în companie si de vechimea totală în muncă; bonusuri aniversare.
Angajații EGGER au alergat alături de profesori de la Școala Specială ”Sf. Stelian” Rădăuți în cadrul EGGER Aleargă.

Acțiunea „EGGER Aleargă” se desfășoară de peste 10 ani consecutiv la Rădăuți. La evenimentul de alergare pot participa doar angajații EGGER. Pentru fiecare kilometru alergat EGGER donează 5 Euro pentru o cauză.

De-a lungul anilor cei peste 10.720 kilometri alergați de angajații EGGER s-au transformat în 53.640 Euro, care au fost donați pentru diverse cauze sociale sau medicale la nivel local, precum și sprijinirea elevilor cu performanțe deosebite, dar cu posibilități financiare reduse.

În septembrie 2023, 174 de persoane s-au înscris și au alergat la cursele de unu, trei, cinci și zece kilometri pe pista de alergare din Rădăuți. Printre aceștia s-au numărat și 58 de copii ai angajaților. Lor li s-au alăturat și 29 de profesori și elevi de la Școala ”Sfântul Stelian„ Rădăuți, beneficiarii acestui eveniment. Cauza aleasă a fost modernizarea unui spațiu sanitar din cadrul școlii. Participanții au alergat împreună 650 de kilometri, care s-au transformat în 3.250 de Euro, la care s-a mai adăugat o sponsorizare de 15.000 Euro.

Compania EGGER se angajează să asigure o viață sănătoasă pentru angajați și să promoveze bunăstarea lor. Evaluarea securității și  sănătății la locul de muncă este realizată conform reglementărilor legale. Ulterior evaluărilor sunt stabilite și implementate măsurile necesare. Eficacitatea acestora este revizuită anual. De asemenea, sunt create condițiile pentru ca toți angajații să fie examinați pentru boli profesionale.

Compania EGGER oferă:

 • Supravegherea siguranței în companie de către specialiști SSM;
 • Echipament individual de protecție adaptat condițiilor locului de muncă;
 • Echipamente de lucru adaptabile din punct de vedere ergonomic în fabrică și la birou.
 • Măsuri tehnico-ergonomice pentru munca fizică grea;
 • Consiliere și îngrijirea sănătății muncii de către medicul de medicina muncii;
 • Examinări medicale preventive;
 • Managementul integrării operaționale, de exemplu integrarea după absență prelungită sau boală;
 • Vaccinări antigripale gratuite.

EGGER oferă educația profesională continuă și oportunități de promovare

Angajații calificați și motivați reprezintă un factor foarte important pentru succesul companiei EGGER. Recunoașterea talentelor angajaților, dezvoltarea lor și retenția lor reprezintă o parte importantă a strategiei companiei.

O gamă diversificată de cursuri de formare și perfecționare se află pe platforma EGGER Campus, unde angajații își pot d

ezvolta abilitățile prin intermediul cursurilor e-learning. De asemenea, în urma evaluărilor anuale, compania EGGER organizează și cursuri în format clasic, susținute de firme specializate.

Program intern de ucenicie în domeniile Electric și Mecanic

În anul 2023 EGGER a demarat un nou program intern de ucenicie. Programul are o durată de trei ani, incluzând toate temele de interes ce vor fi utile absolvenților după finalizarea programului. Astfel, a fost formată o grupă de șase ucenici electricieni și o grupă de patru ucenici mecanici.

Programele includ atât pregătire teoretică, cât și practică. Instruirea teoretică este susținută de către profesori universitari și de către traineri interni și se desfășoară în sălile de curs din incinta companiei. După finalizarea fiecărui modul de teorie, ucenicii efectuează lucrări practice și testări periodice ale cunoștințelor asimilate pentru fiecare capitol.

Programa de instruire practică este stabilită astfel încât, la finalul programului, participanții dobândesc informații și cunoștințe multiple și complexe, adaptate nevoilor interne ale companiei. Pe toată durata programului, toți ucenicii sunt angajați cu contract de muncă și se află sub îndrumarea unui mentor din cadrul companiei, acesta fiind responsabil pentru dezvoltarea lor.

Stagii de practică pentru studenți

Compania EGGER oferă studenților oportunitatea de a se familiariza cu specificul și cultura unei organizații multinaționale și de a acumula experiență

profesională prin desfășurarea stagiului de practică în cadrul diverselor departamente din cadrul companiei. Programul se adresează tuturor studenților și masteranzilor care sunt interesați să dobândească cunoștințe practice, să interacționeze cu profesioniști din mai multe domenii și să își formeze o imagine cât mai clară asupra fluxurilor și activităților specifice

În anul 2023, 55 de studenți au activat în cadrul EGGER, integrându-se în atmosfera de lucru dintr-o companie multinațională.

Printre avantajele programului se numără suportul din partea mentorilor pentru dezvoltarea aptitudinilor și competențelor personale, contractul de muncă, salariu lunar și tichete de masă, transport gratuit către și dinspre fabrică, echipament de lucru, posibilitatea de implicare în proiecte interne și altele. De asemenea, în calitate de angajați EGGER, studenții au obligația de a respecta programul de muncă, Regulamentul de ordine interioară. Experiența practicii la EGGER este deja primul pas către o carieră. La final stagiarii au o imagine mai clară asupra ceea ce presupune un job full-time și un grad mai mare de adaptabilitate la viitoarele locuri de muncă.

Din 2009 si până în prezent, un total de 75 de studenți s-au remarcat prin dedicare și implicare și au devenit angajați EGGER.

 

Unknown