12/04/2024

EGGER aplică la fabrica din Rădăuți modelul economiei circulare

Scris de Unknown


În Rădăuți se află singura fabrică EGGER de producție din România, unde sunt produse plăci pe bază de așchii de lemn (PAL) și plăci de OSB pentru construcții.

Producția de PAL reprezintă aproximativ 60% din totalul producției. PAL-ul melaminat, pe care îl cunoaștem toți ca fiind materia primă pentru mobila din casele noastre, reprezintă 90% din producția de PAL brut. A doua categorie de produse realizate la Rădăuți este reprezentată de plăcile de OSB pentru construcții, adică 40% din producție. EGGER vinde produsele fabricate la Rădăuți la peste 50 de clienți, iar România ocupă un loc important în volumul de vânzări.

Economia circulară – un model implementat fidel de EGGER la Rădăuți

More from wood (Noi creăm mai mult din lemn) este deviza companiei EGGER atunci când vine vorba de prelucrarea lemnului. Pentru o producție sustenabilă într-o măsură cât mai mare nu este suficient ca lemnul să fie procurat responsabil, ci este la fel de important ca el sa fie folosit într-un mod responsabil. Iar aceasta se întâmplă prin „utilizarea în cascadă”.

Modelul economiei circulare la EGGER

EGGER Romania a fost un pionier în promovarea economiei circulare, integrând în mod activ lemn reciclat în procesul său de producție. Compania utilizează preponderent lemn din economia circulară, care a avut deja mai multe vieți.

88% resturi de lemn și lemn reciclat într-o placă de PAL EGGER

Cinci centre de colectare a lemnului reciclat EGGER (Timberpak) în România

Pentru producția de materiale pe bază de lemn, EGGER utilizează nu numai materii prime primare, ci și secundare, adică reciclate. Resturile de lemn din prelucrarea primară a lemnului sau co-produsele (tocătură, rumeguș, așchii de lemn, margini), resturile de PAL de la producătorii de mobilă (deșeuri, rebuturi) sau deșeurile de lemn reciclat (produse din lemn care și-au încheiat ciclul de viață: paleți, cutii de transport din lemn masiv, lemn netratat de pe șantiere (cherestea de construcție, tamburi de cablu, mobilă, uși, panouri) fac parte integrantă din placa de PAL produsă de EGGER. În plus, toate deșeurile de lemn rezultate din procesele de producție de pe platforma EGGER sunt depozitate și, ulterior, sortate pentru a fi refolosite în procesele de producție de PAL.

Dacă reciclarea materialelor nu mai este posibilă din motive de calitate, acestea sunt utilizate pentru a produce căldură și electricitate verde în propria centrală pe biomasă.

Aceste eforturi demonstrează angajamentul EGGER față de promovarea economiei circulare și a utilizării durabile a resurselor naturale. Prin integrarea lemnului reciclat în producția sa, EGGER nu doar reduce impactul asupra mediului, ci demonstrează și un model de afacere responsabil și sustenabil, servind drept exemplu pentru alte companii din industrie.

Deșeurile de lemn mai trăiesc o viață în placa de PAL

În 2023 EGGER a depășit 20% pondere a lemnului reciclat în placa de PAL, cu un obiectiv de a atinge o cotă de 25% până în 2025. Acest rezultat a fost susținut de deschiderea a două noi centre de colectare a deșeurilor (Timberpak). Astfel a fost extinsă rețeaua de colectare a materialelor reciclabile din București și Cluj-Napoca cu centre în Brașov și Arad. Deșeurile de lemn sunt tocate la punctele de colectare și apoi transportate la fabrica din Rădăuți. Ca rezultat, transportul este utilizat mai eficient și numărul de deplasări necesare cu camioanele poate fi redus cu până la 75% în comparație cu transportul materialului fără a fi tocat.

La momentul lansării, Timberpak era unica instalație din România de reciclare a deșeurilor din lemn prin introducerea în placa de PAL.

EGGER Romania a făcut pași importanți în integrarea lemnului reciclat în producția sa de plăci de PAL. Peste 88% din materia primă folosită în producția de plăci de PAL este reprezentată de co-produse și lemn reciclat. Această abordare reflectă angajamentul companiei față de promovarea economiei circulare și a utilizării durabile a resurselor naturale.

Pentru a spori aceste eforturi, EGGER a investit în extinderea activității de reciclare a lemnului, deschizând noi centre de colectare a deșeurilor și stabilind obiective ambițioase pentru creșterea utilizării lemnului reciclat în producție. În plus, compania a decis să extindă activitatea de reciclare a lemnului prin deschiderea a două noi centre de colectare a deșeurilor (Timberpak) la Brașov și Arad, consolidând astfel rețeaua de colectare a materialelor reciclabile.

”Ritmul de colectare a deșeurilor din lemn și de integrare a lor în producția EGGER este mult mai accelerat decât anticipam în 2012, la demararea proiectului Timberpak. În cei peste zece ani de reciclare a lemnului am reușit să folosim în producția de PAL o cantitate de peste 664.000 de tone de lemn provenit din deșeuri, cu recorduri înregistrate de la an la an. Obiectivul nostru este să extindem colectarea de la operatorii economici la gospodării, prin intermediul municipalităților”, a declarat Alina Chifan, Director de Vânzări la EGGER Romania.

Produsele pe bază de PAL și OSB sunt 100% reciclabile

Cu cât mai mult poate fi utilizat un produs, cu atât mai puține produse noi trebuie fabricate și mai puține resurse folosite. După expirarea fazei de utilizare, un produs ar trebui să fie cât mai ușor de reciclat și în mod ideal să servească ca materie primă pentru un nou produs. 100% din plăcile de PAL și OSB produse la Rădăuți sunt reciclabile.

Provocarea constă în aceea că sfera de influență a unui producător asupra eliminării ulterioare a produselor sale este, în general, scăzută. Produsele intră în circuitul comercial la nivel mondial, fiecare piață și regiune având o infrastructură diferită. Dacă reciclarea funcționează sau nu, depinde de această infrastructură. EGGER oferă informații despre eliminarea corectă și recomandări pentru reciclare în Fișele de sănătate (EHD), precum și în Declarațiile de mediu (EPD). Consumatorii finali au o mare responsabilitate pentru extinderea duratei de viață a produsului prin alegerea unui design atemporal atunci când selectează un produs, prin prioritizarea cerințelor funcționale față de cele ce vizează trendul sau prin „modernizarea” treptată a produselor existente cu detalii noi.

Toate cele de mai sus demonstrează un angajament puternic al EGGER față de promovarea economiei circulare și a utilizării durabile a resurselor naturale. EGGER a adoptat o abordare responsabilă și sustenabilă în producția de plăci de PAL, servind drept exemplu pentru industrie și evidențiind importanța integrării materialelor reciclate în procesele de producție pentru a reduce impactul asupra mediului.

Fotografii: Se pot utiliza gratuit cu menționarea drepturilor de autor

Unknown