09/12/2021

Sediul Judecătoriei Rădăuți a fost inaugurat

Scris de Saptamanalul de Radauti


Sediul Judecătoriei Rădăuți a fost inaugurat joi, 9 decembrie, în prezența președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție, Corina-Alina Corbu, a președintelui Curții de Apel Suceava, Cristinel Grosu, a prefectului de Suceava, Alexandru Moldovan, a primarul rădăuțean Bogdan Loghin, și a șefilor de la IPJ, ISU și Jandarmeria Suceava.

Președintele Judecătoriei Rădăuți, judecătorul George Ciobîcă, a declarat: „Judecătoria Rădăuți este o instanță reprezentativă în cadrul Curții de Apel Suceava, fiind a treia ca dimensionare după judecătoriile din reședințele de județ, cu o competență teritorială și materială deosebită, respectiv cea mai mare parte a frontierei de stat cu Ucraina si Centrul de cazare și proceduri pentru solicitanții de azil. Noua construcție desfășurată pe o suprafață de 4.000 mp, cu patru săli de judecată și birouri individuale pentru personal, cu fluxuri separate pentru justițiabili și persoane private de liberate, asigură o nouă imagine lumii justiției. Prin raportarea la vechiul sediu, această construcție va aduce cu siguranță un nou suflu, va asigura un climat modern, ridicând standardele și asigurând justițiabililor o nouă poartă de acces la justiție”.


Judecătoria Rădăuţi, instituție emblematică a Justiției bucovinene, se mândrește cu o bogată istorie. Datând încă din anul 1914, s-a numărat printre cele opt judecătorii de ocol supusă Tribunalului cercual de la Suceava. În anul 1926 a fost înființat Tribunalul Rădăuți, aflat sub autoritatea Curţii de Apel pentru Bucovina cu sediul la Cernăuți. În prezent, Judecătoria este arondată Tribunalului Suceava, respectiv Curţii de Apel Suceava. Întrucât calitatea actului de justiţie este condiţionată de asigurarea condiţiilor adecvate şi sigure de muncă ale judecătorilor şi personalului auxiliar, iar siguranţa justiţiabililor reprezintă o obligaţie legală, Curtea de Apel Suceava a demarat procedurile de realizare a unei construcţii noi cu destinaţia de sediu pentru Judecătoria Rădăuți pe un teren în suprafață de 2.228,5 mp, predat în folosință de către Consiliul Local al Municipiului Rădăuți. Obiectivul a fost inclus în Programul de investiţii publice în anul 2016, an în care s-a elaborat Proiectul tehnic, s-a obținut autorizația de construire și s-a derulat procedura de achiziție publică pentru atribuirea contractului de execuție de lucrări. Contractul de execuție a fost încheiat pe data de 24 august 2017 cu antreprenorul general SC ”CORAL” SRL Tulcea, iar execuția lucrărilor a început pe data de 4 septembrie 2017. Noua construcție are regimul de înălțime Ds+P+3E, suprafața construită de 1.100 mp și suprafața desfășurată de 3.904 mp. Cele trei fluxuri de circulație specifice unei instanțe de judecată, respectiv fluxul publicului, fluxul personalului judecătoriei și fluxul persoanelor private de libertate, sunt complet separate, intersectându-se doar în sălile de judecată și se dezvoltă atât pe verticală, cât și pe orizontală. Valoarea totală a investiției în noul sediu al Judecătoriei Rădăuți este de 23.470.000 lei inclusiv TVA, din care valoarea lucrărilor de construcții-montaj, 17.930.000 lei inclusiv TVA, valoarea dotărilor constând în utilaje, echipamente și alte bunuri necesare funcționării instanței judecătorești – 4.055.000 lei, cheltuielile pentru proiectare, asistență tehnică, servicii dirigenție de șantier, obținere avize, acorduri, autorizații și cheltuielile conexe organizării șantierului, comisioanele și cotele achitate organismelor abilitate în materia construcţiei de imobile, conform dispozițiilor legale – 1. 485.000 lei. Noul sediu al Judecătoriei Rădăuți dispune de patru săli judecată, două arhive curente, registratură, grupul arest, sală consiliu, bibliotecă, sală avocați și birouri pentru angajați.

Saptamanalul de Radauti