02/09/2023

Academia de Organizare Comunitară, un proiect unic în județul Suceava, a ajuns la final

Scris de Unknown


Pe 31 august s-a încheiat Academia de Organizare Comunitară, proiect derulat în Mun. Rădăuți și în localitățile învecinate de către Asociația Rădăuțiul Civic, în parteneriat cu Institutul pentru Politic Publice din București, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund – Romania.

Academia de Organizare Comunitară și-a propus facilitarea formării a cinci noi grupuri civice și a peste 150 de persoane în domeniile politicilor publice, organizare comunitară și advocacy în Rădăuți și localitățile învecinate și consolidarea capacității societății civile de a participa în mod activ la viața comunității locale din județul Suceava. În cele 18 luni de activitate Academia de Organizare Comunitară a reunit sub umbrela civismului peste 200 de persoane, de vârste și din zone diferite.

Training de advocacy și politici publice susținut de Adrian Moraru, Institutul de Politic Publice

În primă fază au fost organizate traininguri de advocacy și politici publice la care au participat peste 45 persoane din mediul rural și urban, din Mun. Rădăuți și din împrejurimi, alături de Asociația Institutul pentru Politici Publice, o organizație neguvernamentală cu peste 20 de ani de experiență în domeniu. Au urmat o serie de traininguri de organizare comunitară, comunicare, fundraising, management de proiect dedicate membrilor grupurilor civice din cele cinci localități învecinate mun. Rădăuți. Aceștia au dobândit informații și abilități de bază pentru înființarea și dezvoltarea unui grup civic. Tot prin acest proiect, am reușit să renovăm alte spații ale Centrului Comunitar din Rădăuți care devin spații ce pot fi folosite de cetățeni și de rețeaua de grupuri civice care a fost formată.

Sesiuni de informare pentru liceeni despre importanța implicării civice

Peste 100 de elevi de la licee din Rădăuți au făcut cunoștință cu reprezentanți ai Asociației Rădăuțiul Civic și au fost informați despre importanța implicării civice, cu exemple de bune practici din activitatea Asociației.

La începutul lunii august a avut loc lansarea primei rețele de grupuri civice din nordul Moldovei. Sub coordonarea Asociației Rădăuțiul Civic, cinci grupuri civice din Bilca, Frătăuții Vechi, Frătăuții Noi, Putna și Satu Mare au semnat un parteneriat de cooperare care a condus la înființarea unei rețele de grupuri civice. Ulterior grupurile civice au organizat activități individuale în localitățile din care provin, realizându-se o comunicare inter-grupuri civice și o activare a voluntarillor pentru a sprijini acțiuni din celelalte grupuri civice.

„Avem nevoie de societate civilă activă, de cetățeni care își cunosc drepturile, care înțeleg cum funcționează statul și autoritățile publice și care sunt preocupați de comunitățile lor. Gradul de dezvoltare a societății civile indică maturitatea unei democrații. Din păcate, în comunitățile mici, deseori cetățenii sunt reticenți să discute deschis despre problemele comunității lor, să ceară standarde mai înalte și să își responsabilizeze aleșii, însă comunitatea aparține tuturor, nu doar autorităților. Fiecare individ poate face o diferență prin implicarea sa, de la acțiuni punctuale, cum ar fi ecologizări, la proiecte mai mari sau inițiative alături de alți membri ai comunității. Chiar dacă proiectul se încheie, rețeaua civică este abia la început și se va dezvolta în perioada următoare independent de acest proiect. Grupurile civice membre au început deja diverse activități în comunitățile lor și nu putem decât să le susținem și să le apreciem eforturile în continuare.” a declarat Luca Ciubotaru, președintele asociației Rădăuțiul Civic.

Clacă de vergelit căsuța din Parcul Prieteniei, Bilca – acțiune organizată de Grupul civic ”Inițiative pentru Bilca”

Programul se încheie cu distribuirea ghidului de bune practici, un instrument de navigare în materie de advocacy, organizare comunitară și politici publice atunci când vine vorba de comunități și implicare civică. Asociația Rădăuțiul Civic rămâne alături de grupurile civice nou create pentru a le sprijini să identifice corect nevoile comunității, să creeze un plan de organizare comunitară și să implementeze soluțiile identificate.

Academia de organizare comunitară are o secțiune dedicată pe site-ul Asociației Rădăuțiul Civic.

Academia de Organizare Comunitară este un proiect derulat de Asociația Rădăuțiul Civic, în parteneriat cu Institutul pentru Politic Publice, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund – Romania, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este să dezvolte și să consolideze capacitatea societății civile de a participa în mod activ la viața comunităților locale din județul Suceava, cu precădere în zona Mun. Rădăuți și a localităților din împrejurimi.

Despre Asociația Rădăuțiul Civic

Asociația Rădăuțiul civic s-a format în anul 2017, inițial ca un grup de inițiativă, cu scopul de a promova cetățenia activă și de a aduce oamenii împreună pentru cauze comunitare, având o vastă activitate în domenii precum buna guvernare locală, cauze sociale, proiecte de mediu sau activități culturale. Viziunea Asociației „Rădăuțiul Civic” este cea a unui Rădăuți dezvoltat, cu o societate civilă puternică, cu cetățeni responsabili, educați, informați și activi care promovează binele comunității. Misiunea noastră este aceea de a a stimula cetățenia activă pentru dezvoltarea comunității locale.

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.”

Reprezentanți ai celor cinci grupuri civice alături de Asociația Rădăuțiul Civic

Pentru detalii despre acest proiect: Secțiunea Academia de organizare comunitară, de pe site-ul nostru

Asociația Rădăuțiul Civic

Președinte, Luca Ciubotaru

Tel. 0741 975 076

Email: comunicare@radautiulcivic.ro  

Unknown