18/06/2021

Propunerea primarului Bogdan Loghin de reorganizare a Primăriei

Scris de Unknown


Primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, a prezentat spre dezbatere publică „proiectul de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului municipiului Rădăuți și al Direcției de Asistență Socială Rădăuți aflată în subordinea Consiliului Local Rădăuți, precum și modificarea statelor de funcții ale instituțiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local Rădăuți”.

Potrivit documentului pe care îl publicăm în continuare, reorganizarea presupune și renunțarea la 33 de posturi. Cel mai probabil, propunerea primarului Loghin va fi supusă dezbaterii Consiliului Local în ședința ordinară din luna august.

„Primăria municipiului

Față de structură organizatorică aprobată anterior prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Rădăuți nr. 48 din 29.03.2018, cu modificările și completările ulterioare, numărul de posturi se reduce de la 176 la 175 și intervin următoarele modificări:

I Se înființează Compartimentul corp control primar în conformitate cu prevederile OUG nr. 119/1999, ce va cuprinde o funcție publică de consilier I grad profesional principal (vacantă).

II Se înființează Serviciul Juridic, Arhivă, Fond Funciar și Patrimoniu prin preluarea din vechea structură a compartimentului juridic, a compartimentului arhivă și fond funciar, aflate în subordinea secretarului general al municipiului și a compartimentului administrare patrimoniu, aflat în cadrul serviciului urbanism, cadastru, mediu, administrarea patrimoniului și a cimitirelor ce va fi condus de un șef serviciu, funcție publică de conducere, nou înființată, vacantă.

Astfel, noul serviciu înființat va cuprinde:

a) 1 funcție publică de conducere nou înființată de șef serviciu (vacantă).

b) Compartimentul juridic cu 6 funcții publice de execuție: dintre care 5 funcții preluate din vechea structură, respectiv 1 consilier juridic, clasa I, grad profesional superior; 2 funcții de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, 2 consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent precum și 1 funcție publică de execuție nou înființată de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal. Este necesară înființarea unei noi funcții de execuție de consilier juridic clasa I, grad profesional principal întrucât Direcția de asistență socială nu va mai avea personalitate juridică în noua structură iar funcția publică ocupată în vechea structură a Direcției de asistență socială va fi preluată în noua structură.

c) Compartiment patrimoniu și fond funciar rezultat din comasarea compartimentului patrimoniu din vechea structură aflat în cadrul serviciului urbanism cadastru, mediu, administrarea patrimoniului și a cimitirelor și a unei părți din compartimentul arhivă și fond funciar aflat în vechea structură în subordinea secretarului general al municipiului cuprinzând 4 funcții publice de execuție: dintre care 3 funcții publice de execuție preluate din vechea structură respectiv 1 de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul compartimentului arhivă și fond funciar al vechii structuri, 1 de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul compartimentului arhivă și fond funciar din vechea structură și 1 consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul compartimentului administrarea patrimoniului aflat în vechea structură în cadrul serviciului urbanism cadastru, mediu, administrarea patrimoniului și a cimitirelor. Se înființează o nouă funcție publică de execuție vacantă de consilier I grad profesional asistent. Este necesară înființarea acestei funcții întrucât volumul de muncă privind administrarea patrimoniului și fondul funciar este foarte mare, două  funcții publice existente în vechea structură cu atribuții în domeniul fondului funciar și al administrării patrimoniului nefiind suficiente pentru îndeplinirea atribuțiilor compartimentului.

d) Compartimentul arhivă rezultat din divizarea compartimentului arhivă și fond funciar din vechea structură cuprinzând 1 post contractual de referent, treapta IA, existent în vechea structură.

Funcționarii publici din cadrul compartimentelor din vechea structură respectiv  din cadrul Compartimentului juridic, Compartimentului arhivă și fond funciar vor fi numiți în conformitate cu prevederile art. 518 alin.(1) lit. d și alin.(2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare în cadrul noilor compartimente, Compartiment Juridic, Compartiment patrimoniu și fond funciar și Compartiment arhivă din cadrul Serviciului Juridic, Arhivă, Fond Funciar și Patrimoniu.

Serviciul Juridic, Arhivă, Fond Funciar și Patrimoniu înființat în noua structură se va afla în subordinea Secretarului general al Municipiului.

III Se reorganizează și se redenumește Serviciul de Administrație Publică Locală, Resurse Umane, Relații Publice, Registratură, Achiziții Publice și Programe Europene din vechea structură aflat în subordinea Secretarului general al Municipiului în Serviciul Administrație Publică Locală.

În urma divizării, Serviciul Administrație Publică Locală din noua structură va cuprinde patru compartimente redenumite din cele 6 existente în vechea structură. Odată cu această divizare, Serviciul Administrație Publică Locală din noua structură va fi subordonat Primarului.

Serviciul Administrație Publică Locală rezultat are următoarea componență după cum urmează:

  1. Funcția publică de conducere de șef serviciu fiind preluată din vechea structură. Având în vedere faptul că atribuțiile funcției publice de Șef serviciu al noului Serviciu Administrație Publică Locală nu se modifică mai mult de 50%, față de atribuțiile funcției publice de Șef serviciu al  Serviciului de Administrație Publică Locală, Resurse Umane, Relații Publice, Registratură, Achiziții Publice și Programe Europene din vechea structură, titularul postului din vechea structură va fi numit în noua funcție de șef serviciu administrație publică locală în conformitate cu prevederile art. 518 alin.(1) și 2) din O.U.G. nr. 57/2019.

b) Compartiment administrativ preluat din vechea structură cuprinzând 4 posturi contractuale, respectiv 1 post referent, grad profesional IA, 2 posturi de muncitor calificat și 1 post de secretar dactilograf 1A.

Se desființează postul contractual de inspector de specialitate, grad profesional IA ocupat în vechea structură, atribuțiile acestui post fiind preluate parțial de funcționarii din cadrul Compartimentului achiziții publice și tehnologia informației format în noua structură și parțial de funcționarii din cadrul compartimentului patrimoniu și fond funciar format în noua structură.

Personalului de natură contractuală, titular al postului de inspector de specialitate, grad profesional IA desființat în noua structură, i se vor aplica  prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

c) Compartiment relații publice și registratură preluat din vechea structură cuprinzând 2 funcții publice de execuție respectiv 1 de consilier, clasa I, grad profesional principal și 1 consilier, clasa  I, grad profesional asistent și 1 post contractual de referent, grad profesional IA.

d) Compartiment activitate medicală școlară preluat din vechea structură cuprinzând 20 posturi contractuale respectiv 3 posturi de medic, medicină generală; 2 posturi de medic stomatolog; 11 posturi de asistent medical grad profesional principal cu postliceală; 3 posturi de asistent medical cu postliceală și 1 post de mediator sanitar.

e) Compartiment resurse umane, salarizare și protecția muncii care se înființează prin comasarea compartimentului resurse umane și salarizare din vechea structură și a compartimentului protecția muncii din vechea structură cuprinzând 5 funcții publice de execuție respectiv 1 funcție publică de consilier I superior existentă în vechea structură în cadrul compartimentului resurse umane și salarizare, 1 funcție publică de consilier I superior existentă în vechea structură în cadrul compartimentului protecția muncii, 1 funcție publică de consilier I asistent în vechea structură în cadrul compartimentului resurse umane și salarizare. Se înființează două funcții publice de execuție vacante de consilier grad profesional principal, necesitatea înființării acestei funcții fiind dată de creșterea volumului de muncă în cadrul compartimentului prin preluarea salarizării de la Direcția de Asistență Socială, aceasta rămânând fără personalitate juridică în urma reorganizării.

Funcționarii publici ce ocupă funcțiile menționate mai sus din cadrul vechii structuri vor fi numiți în conformitate cu prevederile art. 518 alin.(1) lit. d și alin.(2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare în cadrul noii structuri a Serviciului Administrație Publică Locală.

IV Se înființează Compartimentul proiecte, programe în subordinea Primarului ca urmare a reorganizării Serviciului de Administrație Publică Locală, Resurse Umane, Relații Publice, Registratură, Achiziții Publice și Programe Europene din vechea structură respectiv compartimentul achiziții publice și programe. Având în vedere că personalul cu atribuții privind achizițiile publice a trecut în noua structură în cadrul serviciului de Achiziții publice, Tehnologia Informației, Autoritatea Locală de Transport Local, Autorizare Comercială, este necesar a se înființa un nou compartiment pentru personalul cu atribuții privind programele europene, compartiment ce va fi denumit în noua structură Compartiment proiecte, programe.

Noul compartiment înființat va cuprinde 3 funcții publice de execuție și 2 posturi contractuale dintre care 2 funcții publice existente și în vechea structură de consilier, clasa I, grad profesional superior; 1 funcție publică nou înființată de consilier, clasa I, grad profesional superior și 2 posturi contractuale nou înființate de inspector de specialitate, grad profesional IA.    

Funcționarii publici ce ocupă funcțiile menționate mai sus din cadrul Compartimentului achiziții publice și programe europene din vechea structură, vor fi numiți în conformitate cu prevederile art. 518 alin.(1) lit. d și alin.(2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare în cadrul noului Compartiment proiecte, programe.

V Se înființează Serviciul Achiziții Publice, Tehnologia Informației, Autoritatea Locală de Transport Local, Autorizare Comercială în subordinea Primarului prin preluarea și reorganizarea compartimentului achiziții publice și programe europene din cadrul Serviciului de Administrație Publică Locală, Resurse Umane, Relații Publice, Registratură, Achiziții Publice și Programe Europene din vechea structură, compartiment ce va fi redenumit în structură noua Compartiment Achiziții Publice și Tehnologia Informației și prin preluarea compartimentului autoritate locală de transport local și autorizare comercială aflat în cadrul Direcției tehnice din vechea structură.

Serviciul Achiziții Publice, Tehnologia Informației, Autoritatea Locală de Transport Local, Autorizare Comercială nou înființat va fi condus de un șef serviciu, funcție publică de conducere nou înființată, vacantă și va cuprinde:

a) Compartiment achiziții publice și tehnologia informației rezultat din divizarea compartimentului achiziții publice și programe din cadrul Serviciului de Administrație Publică Locală, Resurse Umane, Relații Publice, Registratură, Achiziții Publice și Programe Europene din vechea structură și din înființarea unui număr de 3 funcții contractuale. Compartimentul achiziții publice și tehnologia informației rezultat va cuprinde: 1 funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior existentă în vechea structură în cadrul compartimentului achiziții publice și programe europene din cadrul Serviciului de Administrație Publică Locală, Resurse Umane, Relații Publice, Registratură, Achiziții Publice și Programe Europene; 1 funcție publică de execuție de consilier achiziții, clasa I, grad profesional asistent existentă în vechea structură în cadrul compartimentului achiziții publice și programe europene din cadrul Serviciului de Administrație Publică Locală, Resurse Umane, Relații Publice, Registratură, Achiziții Publice și Programe Europene. 3 posturi contractuale nou înființate de inspector de specialitate, grad profesional II, inspector de specialitate, grad profesional I și inspector de specialitate, grad profesional IA. Necesitatea înființării a trei posturi contractuale în cadrul acestui compartiment este dată de necesitatea eficientizării compartimentului de achiziții publice precum și de necesitatea înființării unui post cu atribuții specifice de IT în cadrul Primăriei Rădăuți.

Funcționarii publici ce ocupă funcțiile de mai sus în cadrul Compartimentului  achiziții publice și programe europene din vechea structură vor fi numiți în conformitate cu prevederile art. 518 alin.(1) lit. d și alin.(2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare în cadrul noii structuri respectiv Serviciul achiziții publice, tehnologia informației, autoritate locală de transport local, autorizare comercială – compartiment achiziții publice și tehnologia informației.

b) Compartiment autoritatea locală de transport local, autorizare comercială aflat în subordinea Viceprimarului în vechea structură va fi preluat în cadrul serviciului nou înființat și va cuprinde: 2 funcții publice de execuție existente în vechea structură și anume de consilier, clasa I, grad profesional superior și de consilier, clasa I, grad profesional asistent.

Funcționarii publici din cadrul Compartiment autoritatea locală de transport local, autorizare comercială din vechea structură vor fi numiți în conformitate cu prevederile art. 518 alin.(1) lit. d și alin.(2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare în cadrul noii structuri respectiv Serviciul achiziții publice, tehnologia informației, autoritate locală de transport local, autorizare comercială – compartiment achiziții publice și tehnologia informației.

VI Se înființează Direcția Economică în subordinea Primarului ca urmare a desființării Serviciului Contabilitate, Buget-Finanțe, Parcare și Sector Piață Obor din vechea structură și a Serviciului Impozite și Taxe din vechea structură. Structură nou înființată respectiv Direcția Economică va fi condusă de un director executiv, funcția publică de conducere nou înființată și va fi formată din: 

          a) Compartiment contabilitate, buget, finanțe ce va cuprinde funcțiile publice și funcțiile contractuale existente în vechea structură în cadrul serviciului Contabilitate, Buget-Finanțe, Parcare și Sector Piață Obor respectiv 4 funcții publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, 1 funcție publică de execuție clasa I, grad profesional principal; 1 post contractual de inspector de specialitate, grad profesional IA precum și o funcție publică de execuție nou înființată de consilier clasa I, grad profesional superior.

Se înființează funcția publică de execuție de consilier clasa I, grad profesional superior ca urmare a desființării personalității juridice la DAS și a preluării contabilității DAS de către Primăria Rădăuți.

b) Compartiment impozite și taxe ce va cuprinde funcțiile publice existente în cadrul compartimentelor subordonate Serviciului de taxe și impozite din vechea structură respectiv 9  funcții publice de execuție existente, de consilier, clasa I, grad profesional superior; 1 funcție publică de execuție existentă de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior.

Se modifică gradul profesional al funcției publice de execuție consilier I asistent, vacantă în vechea structură, în consilier, clasa I, gradul profesional superior cu preluarea atribuțiilor specifice funcției publice.

Posturile de șef serviciu Contabilitate, Buget-Finanțe, Parcare și Sector Piață Obor și de Șef serviciu al Serviciului Impozite și Taxe din vechea structură vor fi desființate ca urmare a înființării postului de Director executiv.

Având în vedere faptul că atribuțiile funcției publice de conducere de director executiv al noii Direcții Economice se modifică cu mai mult de 50%, față de atribuțiile funcțiilor publice de conducere de Șef serviciu al Serviciului Contabilitate, Buget-Finanțe, Parcare și Sector Piață Obor și de Șef serviciu al  Serviciului Impozite și Taxe din vechea structură, titularii funcțiilor din vechea structură vor fi eliberați din funcție în conformitate cu prevederile  art. 518 alin.(5) și art.519 alin.(1) lit.c din O.U.G. nr. 57/2019. Acestora li se va pune la dispoziție lista posturilor vacante din cadrul instituției.

Se desființează 2 posturi contractuale de inspector de specialitate grad profesional II și referent grad profesional IA din cadrul compartimentului parcare din vechea structură a Serviciului Serviciului Contabilitate, Buget-Finanțe, Parcare și Sector Piață Obor, desființându-se și compartimentul parcare întrucât se va trece la sistemul de autotaxare.

Personalului de natură contractuală i se vor aplica prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Funcționarii publici preluați din vechea structură în noua structură înființată vor fi numiți în conformitate cu prevederile art. 518 alin.(1) lit. d și alin.(2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare în cadrul noii structuri respectiv Direcția Economică.  

VII Se reorganizează Direcția Arhitectului Șef în sensul că se desființează serviciul de urbanism, cadastru, mediu, administrarea patrimoniului și cimitirelor ca structură din subordinea Direcției Arhitectului Șef, înființându-se două compartimente conduse de funcția de arhitect șef, funcție publică de conducere existentă și în vechea structură.

Ca urmare a desființării serviciului de urbanism, cadastru, mediu, administrarea patrimoniului și cimitirelor din vechea structură, postul de șef serviciu se desființează, funcționarul public ce ocupă acest post va fi eliberat din funcție în conformitate cu prevederile art. 518 alin.(5) și art.519 alin.(1) lit.c din O.U.G. nr. 57/2019 . Acestuia i se va pune la dispoziție cu prioritate lista posturilor vacante din cadrul instituției în conformitate cu prevederile OUG 57/2019.

 Direcția Arhitectului șef din noua structură va fi compusă din:

  1. compartimentul urbanism și mediu format ca urmare a preluării și redenumirii compartimentului urbanism, cadastru și mediu din subordinea serviciului de urbanism, cadastru, mediu, administrarea patrimoniului și cimitirelor din vechea structură cuprinzând 3 funcții publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior; 2 funcții publice de execuție nou înființate de consilier, clasa I, grad profesional superior; 1 funcție publică de execuție de referent, clasa III, grad profesional superior; 2 posturi contractuale de inspector de specialitate, grad profesional II din care unul preluat din vechea structură  și unul nou înființat.

Funcția de referent de specialitate II superior din cadrul vechii structuri a compartimentului urbanism, cadastru, mediu va fi mutată în cadrul Direcției Tehnice reorganizate în conformitate cu prevederile art. 507, alin.9 din OUG nr.57/2019  motivat de faptul ca atribuțiile funcției corespund atribuțiilor Direcției tehnice și nu a compartimentului urbanism și mediu, funcționarul public ce ocupă această funcție urmând a fi numit în noua structură a Direcției Tehnice fără a i se schimba atribuțiile din fișa postului.

     Funcționarii publici preluați din vechea structură în noua structură înființată vor fi numiți în conformitate cu prevederile art. 518 alin.(1) lit. d și alin.(2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare în cadrul noii structuri respectiv Direcția arhitectului șef -compartiment urbanism și mediu.

  • compartiment locativ, asociații de proprietari și administrarea cimitirelor format din comasarea compartimentului locativ din vechea structură aflat în subordinea Arhitectului șef cu compartimentul asociații de proprietari din vechea structură aflat în subordinea Arhitectului Șef și cu compartimentul administrarea cimitirelor dîn subordinea Serviciului de urbanism, cadastru, mediu, administrarea patrimoniului și cimitirelor din vechea structură. Compartimentul rezultat denumit compartiment locativ, asociații de proprietari și administrarea cimitirelor va cuprinde funcțiile și posturile preluate din vechea structură respectiv 1 funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior existentă în vechea structură în cadrul compartimentului locativ, 1 funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal existentă în vechea structură în cadrul compartimentului locativ, 1 funcție publică de execuție, referent clasa III, grad profesional superior existentă în vechea structură în cadrul compartimentului administrarea cimitirelor, 1 post contractual de referent, grad profesional IA (vacantă) existent în vechea structură în cadrul compartimentului asociații de proprietari, 1 post contractual de muncitor, grad profesional III existent în cadrul compartimentului administrarea cimitirelor, 3 posturi contractuale de muncitor necalificat, grad profesional I existente în vechea structură în cadrul compartimentului administrarea cimitirelor (2 ocupate și 1 vacant). 

Compartimentul administrarea patrimoniului din vechea structură ce se află în subordinea serviciului de urbanism, cadastru, mediu, administrarea patrimoniului trece în subordinea Serviciului Juridic, Arhivă, Fond Funciar și Patrimoniu după cum am arătat la punctul II.

Funcționarii publici preluați din vechea structură în noua structură înființată vor fi numiți în conformitate cu prevederile art. 518 alin.(1) lit. d și alin.(2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare în cadrul noii structuri respectiv Direcția Arhitectului Șef-compartiment locativ, asociații de proprietari și administrarea cimitirelor.

VIII  Se reorganizează Direcția Tehnică în sensul că se înființează un nou compartiment în subordinea acestei Direcții denumit Compartiment de monitorizare a serviciilor de utilități publice, în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea 51/2006.

Astfel noua structură a Direcției Tehnice rămâne în subordinea viceprimarului și va avea următoarea componență:

a) Funcția publică de conducere de director executiv.

b) Compartiment de monitorizare a serviciilor de utilități publice în cadrul căruia se înființează o funcție publică de execuție grad profesional principal vacantă.

c) Sector gospodărire, întreținere și mecanizare format din 1 post contractual de execuție existent și în vechea structură, de inspector de specialitate clasa II, 1 funcție publică de referent de specialitate II grad superior preluată din cadrul compartimentului urbanism, mediu și cadastru din vechea structură, 1 post contractual de șofer microbuz școlar grad profesional I; 3 posturi contractuale de șofer grad profesional I; 8 posturi contractuale de muncitor calificat grad profesional I (din care 1 ocupat de 1 persoane a câte ½ din post); 5 posturi contractuale de muncitor necalificat grad profesional I. Se desființează trei funcții contractuale de muncitor calificat vacante.

d) Sector parc zoologic și serviciul local de gestionare a câinilor fără stăpân format din 1 post contractual de inspector de specialitate, grad profesional I; 1 post contractual de referent, grad profesional IA; 1 post contractual de șofer, grad profesional I; 12 posturi contractuale de muncitori necalificați, grad profesional I preluate din vechea structură.

 Se desființează 2 posturi contractuale vacante de muncitor necalificat din cadrul sectorului parc zoo vacante.

 Funcționarii publici din cadrul vechii structuri a Direcției Tehnice vor fi numiți în conformitate cu prevederile art. 518 alin.(1) lit. d și alin.(2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare în cadrul noii structuri a Direcției Tehnice.

IX Compartimentul Protecție Civilă și Situații de Urgență existent în vechea structură în subordinea Primarului trece în noua structură în subordinea viceprimarului și cuprinde: 1 funcție publică de execuție existentă și în prezent de inspector protecție civilă clasa I grad profesional asistent; 1 post contractual de referent grad profesional IA.

Se desființează postul contractual vacant de inspector de specialitate grad profesional IA.

X Direcția Poliției Locale se reorganizează și se restructurează în sensul că se înființează serviciul evidența persoanelor și dispecerat, activitate comercială și disciplină în construcții ce va fi condusă de un șef serviciu, funcție publică de conducere nou înființată și se desființează 10 funcții publice de execuție existente de polițist local.

Direcția poliției locale în noua structură va cuprinde:

a) 1 funcție publică de conducere de director executiv vacantă existentă și în vechea structură (ocupată temporar în prezent prin promovare în funcție de conducere a unui funcționar de execuție);

b) Serviciul evidența persoanelor și dispecerat, activitate comercială, disciplină în construcții și afișaj stradal care se înființează prin preluarea în subordine a 4 compartimente existente și va cuprinde:

– 1 funcție publică de conducere de șef serviciu în subordinea directorului executiv vacantă, nou înființată.

– Compartiment evidența persoanelor și dispecerat:1 funcție publică de execuție de polițist local clasa I grad profesional principal; 3 funcții publice de execuție de polițist local clasa III grad profesional superior.

 Se desființează funcția publică de polițist I principal vacantă, 1 funcție publică  de polițist local clasa III superior și o funcție publică de polițist local clasa I asistent.

– Compartiment activitate comercială: 1 funcție publică de execuție de polițist local clasa I grad profesional asistent.

Compartiment protecția mediului: 1 funcție publică de execuție de polițist local clasa I grad profesional principal; 1 funcție publică de execuție de polițist local clasa III grad profesional asistent.

Compartiment disciplină în construcții și afișaj stradal: 1 funcție publică de execuție de polițist local clasa III grad profesional asistent; Se desființează postul de polițist local clasa I principal.

c) Compartiment circulație pe drumuri publice: 1 funcție publică de execuție de polițist local clasa I grad profesional superior; 1 funcție publică de execuție de polițist local clasa I grad profesional asistent și 4 funcții publice de execuție de polițist local clasa III grad profesional superior. 

Se desființează 1 funcție publică de execuție de polițist local clasa I grad profesional superior.

d) Compartiment ordine, liniște publică și pază: 1 funcție publică de execuție de polițist local clasa I grad profesional superior; 1 funcție publică de execuție de polițist local clasa I grad profesional asistent; 3 funcții publice de execuție de polițist local clasa III grad profesional superior; 2 funcții publice de execuție de polițist local clasa III grad profesional asistent.

Se desființează 4 funcții publice de polițist clasa III superior.

Polițiștii locali urmează să fie numiți în conformitate cu prevederile art. 518 alin.(1) lit. d,  alin.(2) respectiv alin.(3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare în cadrul noii structuri a Direcției Poliției Locale.

XI Sector Piața Obor existent în vechea structură în cadrul Serviciului și la data de față va fi în subordinea viceprimarului și cuprinde: 1 post contractual de inspector de specialitate, grad profesional IA; 4 posturi contractuale de casier ( 2 existente și 2 nou înființate); 4 posturi contractuale de muncitori necalificați, grad profesional I.

INSTITUȚII ȘI SERVICII PUBLICE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL RĂDĂUȚI

Față de structura organizatorică aprobată anterior prin HCL  nr. 282/2019 și nr. 61/2017 cu modificările și completările ulterioare, numărul de posturi se reduce de la  177 la 145 și intervin următoarele modificări:

Se reorganizează Direcţia de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local Rădăuţi prin desființarea personalității juridice urmând ca în urma reorganizării să funcționeze ca structură fără personalitate juridică. Față de vechea structură nu se modifică subordonarea, Direcția de Asistență Socială rămânând în subordinea Consiliului Local și în noua structură fiind condusă de un director executiv, funcție publică de conducere, ocupată în vechea structură. Directorul executiv va fi numit în noua structură potrivit art. 418 alin 1) și 2) din OUG 57/2019.

I Direcția de asistență socială din noua structură va cuprinde:

a) Compartiment prestații sociale existent și în vechea structură cuprinzând 2 funcții publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior; 1 funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent;

b) Compartiment servicii sociale existent și în vechea structură cuprinzând 3 funcții publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior (existent); 1 funcție publică de execuție de referent, clasa III, grad profesional superior (existent); 1 funcție publică de execuție de referent, clasa III, grad profesional asistent (existent). Se desființează funcția publică de consilier juridic clasa I grad profesional principal;

c) Compartiment servicii comunitare existent în vechea structură cuprinzând 10 posturi contractuale de asistent social (îngrijitor la domiciliu, 9 ocupate și 1 vacant existent);

d) Asistenți persoane cu handicap existent în vechea structură cuprinzând 71 posturi contractuale de asistent personal (existente 66 ocupate 5 vacante). Se desființează 2 posturi contractuale de asistent personal;

e) Cantina de ajutor social existentă în vechea structură cuprinzând 2 posturi contractuale de muncitor calificat (bucătar și gestionar); 1 post contractual de șofer; 1 post contractual de muncitor necalificat, posturi existente și în prezent. 

Se desființează 5 posturi contractuale de paznici, ocupate în vechea structură. Serviciile prestate de către paznici vor fi externalizate prin contract.

Personalului de natură contractuală i se vor aplica  prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

f) Cămin persoane vârstnice existent în vechea structură cuprinzând 1 post contractual de administrator; 1 post contractual de medic primar; 1 post contractual de asistent medical PL; 1 post contractual de asistent social debutant; 1 post contractual de psiholog practicant; 2 posturi contractuale de muncitor calificat (bucătar și electrician); 2 posturi contractuale de muncitor necalificat; 1 post contractual de infirmieră; 1 post contractual de îngrijitoare; 1 post contractual de spălătoreasă.

Se desființează 1 post contractual de magazioner (vacant), 1 post contractual de funcționar (vacant), 1 post contractual de asistent medical PL (vacant), 1 post contractual de infirmieră (vacant), 5 posturi contractuale de paznici (ocupate). Serviciile prestate de către paznici vor fi externalizate prin contract.

Personalului de natură contractuală a căror posturi sunt desființate i se vor aplica prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere faptul ca Direcţia de Asistenţă Socială nu va mai avea personalitate juridică, în noua structură, se desființează Serviciul contabilitate cu funcția publică de conducere aferentă de șef serviciu (ocupată) din vechea structură, Compartimentul economic cu 1 funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior (vacanta) din vechea structură și Compartiment financiar-contabilitate cu 2 funcții publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior respectiv principal (ocupate) din vechea structură.

Funcționarilor publici din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială cărora li se desființează posturile vor fi eliberați din funcție în conformitate cu prevederile art. 518 alin.(5) și art.519 alin.(1) lit.c din O.U.G. nr. 57/2019 . În perioada de preaviz, funcționarilor respectivi li se vor pune la dispoziţie funcţii publice vacante corespunzătoare existente în cadrul autorităţii publice locale respectiv funcții nou create în cadrul noii structuri respectiv în cadrul Direcției Economice și în cadrul Serviciului Administrație publică locală.

Funcționarii publici și personalul contractual a căror funcții și posturi nu au fost desființate vor fi numiți în funcțiile și posturile din cadrul noii structuri ai Direcției de Asistență Socială, fără personalitate juridică.

II. Clubul Sportiv Municipal CSM “Bucovina” Rădăuți va funcționa ca și în prezent ca structură cu personalitate juridică în cadrul căreia se va înființa pe lângă posturile existente, 1 post contractual de inspector de specialitate grad profesional IA și se va desființa 1 post contractual vacant de magazioner.

III Biblioteca Municipală “Tudor Flondor” Rădăuți va cuprinde față de vechea structură 2 posturi contractuale respectiv 1 post de conducere de șef birou și 1 post de bibliotecar grad profesional IA.

Se desființează 1 post contractual de bibliotecar grad profesional IA (ocupat) , 2 posturi contractuale de bibliotecar grad profesional I (1 ocupat, 1 vacant), 1 post contractual de bibliotecar grad profesional I cu postliceală (ocupat) și 1 post contractual de muncitor necalificat grad profesional I; Personalului de natură contractuală i se vor aplica prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Desființarea posturilor contractuale intervine ca urmare a activității reduse pe care Biblioteca Municipală “Tudor Flondor” Rădăuți a desfășurat-o în ultima perioadă, 2 posturi fiind suficiente pentru asigurarea desfășurării activității acesteia.

IV Muzeul Etnografic “Samuil și Eugenia Ioneț” Rădăuți va cuprinde față de vechea structură1 post contractual de conservator grad profesional IA; 2 posturi contractuale de muzeograf grad profesional IA; 1 post contractual de restaurator grad profesional I.

Se desființează postul de șef birou (vacant), 1 post contractual de muzeograf grad profesional IA, 1 post contractual de conservator grad profesional I studii gimnaziale; 1 post contractual de muncitor necalificat grad profesional I.

Desființarea posturilor contractuale intervine ca urmare a activității reduse pe care Muzeul Etnografic “Samuil și Eugenia Ioneț” Rădăuți a desfășurat-o în ultima perioadă, 4 posturi fiind suficiente pentru asigurarea desfășurării activității acesteia.

Personalului de natură contractuală i se vor aplica prevederile Legii nr. 53/2003 -Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Sindicatul Liber al Salariaților din Primăria Rădăuți a fost consultat în privința propunerilor de modificare a noii organigrame alături de directori/șefi servicii/responsabili de sectoare sau compartimente în ședința din data de 05 aprilie 2021. Ulterior în data de 7 aprilie 2021 a mai avut loc o ședință a Sindicatului Liber al Salariaților din Primăria Rădăuți la care am participat. Propunerea venită din partea unei părți a membrilor sindicatului cât și a altor salariați care nu sunt membrii de a se diminua drepturile salariale a tuturor angajaților cu un procent de până la 10%, în concordanță cu păstrarea structurii organigramei în forma actuală pe toată durata mandatului subsemnatului nu poate fi acceptată deoarece ar contravenii scopului urmărit de mine de a eficientiza activitatea instituției, și de a aplica propria strategie în a utiliza cu randament maxim resursele financiare și umane.

Toate modificările prezentate anterior au fost făcute avându-se în vedere prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, precum şi cele ale Legii nr. 53/2003 republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Codul muncii.

Menţionez faptul că s-au respectat prevederile art. 391 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea numărului total de funcţii publice de conducere în cadrul fiecărei autorităţi sau instituţii publice.

Faţă de situaţia prezentată, supun spre aprobare proiectul de hotărâre în forma inițiată.

Primar,

Bogdan-Andrei LOGHIN”

Unknown